Forskningsprosjekt


Soluble urokinase-type plasminogen activator reseptor (SUPAR) som tumor markør hos myelomatosepasienter

Vitenskapelig tittel:

Soluble urokinase-type plasminogen activator reseptor (SUPAR) and other biomarkers in prediagnostic serum samples from Multiple myeloma patients and controlsProsjektbeskrivelse:
Myelomatose er en kreftsykdom som skyldes ukontrollert vekst av plasmaceller i benmargen. I Norge blir det årlig diagnostisert ca. 350 nye tilfeller. Standard behandling med høy-dose kjemoterapi og stamcelletransplantasjon gir økt forventet levetid, men det finnes fortsatt ingen kurativ behandling for myelomatose. Det er behov for å finne gode biomarkører for sykdomsutviklingen hos pasienter med myelomatose. Formålet med studien er å vurdere ”Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor” (suPAR) som biomarkør. Prøvene fra pasienter og kontroller hentes fra Janus biobank. Kontrollgruppen rekrutteres fra den samme populasjonen som pasientene, Alle som har avgitt prøver til Janus serumbank har samtykket muntlig eller skriftlig til at deres prøve kan brukes til kreftforskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1748 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Randi Gislefoss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er innsendt søknad om forskningsmidler til KreftforeningenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 260

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst