Forskningsprosjekt


Seroprevalens TBE-antistoffer

Vitenskapelig tittel:

Seroprevalens av antistoffer mot TBE-virus blant blodgivere i ØstfoldProsjektbeskrivelse:
TBE (Tick-borne encephalitis) er en flått-overført sykdom som kan gi hjernebetennelse. Fire hundre blodgivere skal undersøkes for antistoffer mot TBE-virus for å indikere om TBE er etablert i Østfold og dermed identifisere behov for diagnostikk/vaksine mot TBE-virus i Østfold. Blodprøver til undersøkelsen vil tas som en del av rutinetapping, og blodgiverne gis informasjon og skal samtykke til deltakelse. De blir dessuten bedt om å besvare et enkelt spørreskjema. Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av blodprøver, TBEas-bank. Ansvarshavende er Anita Kanestrøm. Deltakerne samtykker til innsamling, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet. Materialet kan overføres avidentifisert til utlandet for analyse. Biobanken planlegges å vare til 2022, og prøvene anonymiseres etter prosjektslutt. Søker skriver at det kan oppleves belastende for forskningsdeltakerne både å få vite at de mangler beskyttelse mot TBE-viruset og å få vite at man tidligere har vært smittet. Imidlertid anfører søker at det finnes vaksine mot sykdom, og at tidligere virussmitte ikke gir kronisk sykdom. Videre er det opp til den enkelte forskningsdeltaker å bestemme om han/hun ønsker å bli orientert om resultatet fra blodprøvene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1994 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Astri Lervik Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har blitt tildelt kr.30.000 fra "Legat for medisinsk forskning ved Sykehuset Østfold" Utgiftene antas ikke å overstige dette beløpet.

Prosjektet har blitt tildelt kr.30.000 fra "Legat for medisinsk forskning ved Sykehuset Østfold" Utgiftene antas ikke å overstige dette beløpet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Materiale fra biobank:
TBEas-bank
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst