Forskningsprosjekt


Levertransplantasjon hos hemofilipasienter

Vitenskapelig tittel:

Outcomes of liver transplantation in haemophiliacs- experience from the nordic countries.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å se på resultatet av levertransplantasjon hos 15 nordiske pasienter med hemofili som er levertransplantert på grunn av hepatitt C forårsaket av blodtransfusjoner. To norske pasienter skal inkluderes. Man vil studere per- og postoperative komplikasjoner, eventuelle tilbakefall av hepatitt C-infeksjoner, funksjon av den nye lever og overlevelse. Det skal bare benyttes data som allerede er samlet inn. Det skal hentes ut data om de 15 pasientene fra Nordisk levertransplantasjonsregister og den generelle forskningsbiobanken Lever- og gallegangssykdommer. Det skal innhentes samtykke fra pasientene, og det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt. Dette gjelder for bruk av data fra avdøde. Data om pasientene med hemofili skal sammenliknes med allerede publiserte data fra levertransplanterte som ikke har hemofili.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1916 Prosjektstart: 21.10.2011 Prosjektslutt: 30.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av midler gitt til Klinikk for spesialisert medisin og kiurgi, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 13

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD grad
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst