Forskningsprosjekt


Bedring av fettforbrenning etter måltid og insulineffekter hos overvektige ved vektreduksjon

Vitenskapelig tittel:

Improvements of postprandial hypertriglyceridemia, insulin sensitivity, leptin sensitivity after weight reduction in patients with severe obesityProsjektbeskrivelse:
Vi har nylig avsluttet et prosjekt der friske overvektige med normale fastende triglycerider har sammenlignet med kontrollmaterialet en signifikant forlenget postprandial hypertriglyceridemi som var assosiert med insulinresistens. Etter 1 år med vektreduksjon fant man en tendens til bedring i insulinresistens, mens effekten på den postprandiale TG clearance var ikke signifikant. Dette var en liten studie med få pasienter og liten vektreduksjon (< 5 %). Det er derfor behov for å gjøre en større studie. Formål: Påvise defekter i TG metabolismen hos pasienter med sykelig overvekt hvor vår hypotese er at en vektreduksjon gjennom bedring av insulinsensitivitet vil bedre den postprandiale hypertrigylceridemi. Samtidig vil vi også teste at man også bedrer leptinsensitiviteten som er viktig i en normal fettmetabolisme. Parallelt med dette vil vi se om at bedringen i metabolismen også kan reflekteres i reduksjon av fettlever som mange pasienter med sykelig overvekt har.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1677 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.09.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskerlinjen, UiT.

 Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 92

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinja medisin, Nivå: Forskerlinjeoppgave
Materiale fra biobank:
Gastroenterologisk forskningsbiobank, Universitetet i Tromsø. Metabolsk syndrom hos fedmepasienter
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord
16.02.2012 REK nord
18.08.2016 REK nord