Forskningsprosjekt


Behandling og overlevelse av pasienter med prostatakreft i Norge

Vitenskapelig tittel:

Prostate cancer in Norway

Pattern of Care and Survival

Prostate cancer in Norway

Pattern of Care and Survival

Prostate cancer in Norway

Pattern of Care and SurvivalProsjektbeskrivelse:
Studien er oppfølging av alle pasienter diagnostisert med prostatakreft (PCa) i Norge i 2004 og 2005 med henblikk på total, PCa spesifikk progresjonsfri overlevelse, stratifisert etter behandling. I tillegg skal det sammenlignes behandlingsstrategien for 2004 med strategien i 2009. Formålet er å få nye opplysninger som bedre kan ”styre” behandlingen av prostatakreft. Studien skal innhente opplysninger om pasientgruppen fra Kreftregisteret sammenstilt med opplysninger fra Dødsårsaksregisteret (dødsårsak, dødsdato), Reseptregister (data på hormonbehandling før og etter diagnosestilling, data for medikasjon for erektil dysfunksjon), Statistisk sentralbyrå (utdanning) og Folkeregisteret (uttrekk av kontrollgruppe). Studien bygger videre på pasientgrunnlaget i et REK godkjent forskningsprosjekt (saksnummer S-06112 _2011/1558) ”Livskvalitet, symptomer og primærbehandling hos norske prostatakreftoverlevere: en nasjonal tverrsnittundersøkelse”. Denne studien var samtykkebasert og en tverrsnitt-spørreundersøkelse blant pasienter diagnostisert i 2004. Utvalget i den foreliggende studie inkluderer alle pasienter med nydiagnostisert prostatakreft i årene 2004, 2005 og 2009. Det søkes om fritak for ikke å innhente samtykke fra pasientene. En del av pasientene er døde, og det gis som begrunnelse for fritak for de pasienter som er i live og som har deltatt i tidligere forskningsprosjekt at dette er ”..registerdata fra offentlige registre og vi synes at vi ikke skal belaste de overlevende pasienter med enda en runde, siden vi kan få alle de nødvendige opplysninger fra disse registrene” (ref. sitat fra søknadens punkt 3). I tillegg vil det trekkes en kontrollgruppe fra SSB-data som skal sammenstilles med forskningsfilen for å vurdere behandling og overlevelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1746 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Møller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er foreløpig finansiert av forskningsmidler prosjektlederen har.  Vi vil etterhvert søke andre kilder.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsprosjekt mulig ( Holck Storås)
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
11.04.2013 REK sør-øst
14.01.2014 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst