Forskningsprosjekt


Styrketrening eller tredemølle?

Vitenskapelig tittel:
En randomisert klinisk studie om effekt på gangfunksjon til personer med Multippel Sklerose

Prosjektbeskrivelse:
Multippel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen fører til patologiske forandringer og degenerering av myelinskjedene rundt nervene, slik at nervesignalet forstyrres. Styrketrening og tredemølletrening benyttes som behandlingstiltak i forhold til gangfunksjon. I denne studien skal man undersøke effekt av to ulike intervensjoner på gangfunksjon; spesifikk styrketrening og gange på tredemølle.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1267 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 30.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Siri Merete Brændvik
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst