Forskningsprosjekt


Akutt- og alvorlig pankreatitt i Norge

Vitenskapelig tittel:
Incidence and consequenses of acute pancreatitis in Norway 2000 - 2007

Prosjektbeskrivelse:
Akutt pankreatitt er en akutt ikke bakteriell betennelse i pankreas. Hovedsymptomet er raskt innsettende smerter i øvre del av maven med ledsagende kvalme og oppkast. Sykdommen har en dødelighet på 3 – 4 %. Tilstanden er lite påvirkelig og behandling rettes mot komplikasjoner som oppstår. Ved alvorlig infeksjon (septikemi) og organsvikt med behov for intensivbehandling (20 %) er dødeligheten 12 – 40 %. Det er store geografiske forskjeller i opptreden, årsak og sykelighet. Det finnes ingen samlede epidemiologiske studier av sykdommen i Norge. Diagnosen etableres definisjonsmessig ved biokjemisk påvisning av forhøyet s-Amylase eller spesifikke computer tomografi (CT) funn. Pankreatitt har også en spesifikk diagnose kode (K85) i ICD-10 som innebærer at pasienter med sykdommen med letthet kan identifiseres i ulike registre. Studiens intensjon er å etablere nasjonale data på forekomst, sykelighet, dødelighet og ressursbruk inkludert behov for intensivbehandling i forløpet av sykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/854 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjell K. Øvrebø
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinerstudiet, UiB, Nivå: Forskerlinjen i Bergen
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2009 REK vest
22.10.2009 REK vest
21.01.2010 REK vest
18.03.2010 REK vest
12.01.2012 REK vest