Forskningsprosjekt


Etter slaget - hva nå?

Prosjektbeskrivelse:
Slagrammede opplever ofte en gradvis tilbakegang av funksjonsnivå etter den første perioden med trening og oppfølging. Dette pilotprosjektet er en behovskartlegging blant slagrammede, pårørende, helsepersonell og andre interessenter for å kartlegge innovasjonspotensialet. Prosjektets formål er å identifisere mulighetene for nye løsninger, og stimulere til igangsettelse av utviklingsprosjekter. Data innhentes gjennom semistrukturerte intervju etter at informantene (15 personer) har avgitt muntlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1790 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.07.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Peter Friderichsen
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet og Innovasjon NorgeForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Sluttmelding/publikasjon: sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt
19.04.2013 REK midt