Forskningsprosjekt


Hjernestammeaudiometri som hjelpemiddel i psykiatrisk diagnostikk

Vitenskapelig tittel:

Hjärnstamsaudiometri som diagnosstöd vid schizofreni, ADHD, bipolär sjukdom och Aspergers syndromProsjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektets første delstudie er å undersøke om målemetoden (hjernestammeaudiometri) er anvendbar for å hjelpe til å stille visse psykiatriske diagnoser (schizofreni, ADHD, bipolar lidelse, Aspergers syndrom) samt også å undersøke om et hurtigprogram med registrering på 20 minutter hjernestammeaudiometri er tilstrekkelig for å få et sykdomsspesifikt mønster. I den andre delstudien vil man under blindede forhold teste og validere dette hurtigprogrammet for hjernestammeaudiometri for de samme sykdommene. Hypotesen vi ønsker å teste er om hjernestammeaudiometri kan bli et verktøy ved diagnostisering av psykiatriske lidelser og i så fall bli et klinisk hjelpemiddel som kan være til nytte for både pasient og behandlere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2149 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Wynn
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler fra bl.a. Helse Nord og Allmennmedisinsk forskningsfond.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK nord
16.02.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord
12.02.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
10.09.2015 REK nord
21.04.2016 REK nord