Forskningsprosjekt


Plexus brachialis-skader hos barn og unge

Vitenskapelig tittel:

Obstetrical brachial plexus palsies.  Treatment and long term follow up.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å opparbeide ny kunnskap om indikasjon for kirurgisk behandling hos barn med skader i nervesenteret plexus brachialis, som ligger like under og bak kragebeinet. Man vil videre kartlegge behovet for rekonstruktiv og sekundær kirurgi hos pasientgruppen. Prosjektet er en retrospektiv gjennomgang av røntgen- og CT-bilder og pasientjournaler fra Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. Det vil ikke bli foretatt nye undersøkelser av barna. Helseopplysninger om blant annet skadetype, alvorlighetsgrad, kirurgisk behandling, skulderfunksjon og håndfunksjon fra ca. 100 journaler fra perioden 2001-2011 vil bli benyttet i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/534 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 01.10.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ånen Aarli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder utfører arbeidet under lønnet overlegepermisjon. Ingen eksterne kostnader.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2012 REK vest