Forskningsprosjekt


Hjerneplastisitet etter ervervet hjerneskade

Vitenskapelig tittel:

Brain plasticity post-stroke: Investigating the effect of computerized cognitive training with magnetic resonance imaging

(Det søkes om midler til stipendiatstillinger for dette prosjektet både for pasientgruppen med hjerneslag og for pasienter med traumatisk hjerneskade (TBI). Derfor brukes begrepet "ervervet hjerneskade" i den korte tittelen, mens i den fulle tittelen brukes tittelen fra vedlagt prosjektbeskrivelse som er sendt til Extrastiftelsen - Helse og rehabilitering. Hvis støtte til prosjekt for pasienter med traumatisk hjerneskade innvilges, er dette tenkt meldt REK som en endringsmelding for prosjektet der prosjektbeskrivelsen for TBI også vedlegges).Prosjektbeskrivelse:
Studier med kvantitativ, strukturell MR (sMRI) inkludert diffusjons tensor imaging (DTI), har de senere årene avdekket flere mikrostrukturelle cerebrale endringsprosesser som finner sted gjennom et normalt livsløp. Denne forskningen har resultert i etter hvert godt dokumenterte indikatorer for mikrostrukturelle hjerneorganiske endringsprosesser. Nyere studier har vist at slike endringer også kan induseres eksperimentelt gjennom trening. Denne studien har som formål 1) å kartlegge hjerneorganiske endringemekanismer etter ervervet hjerneskade, og 2) undersøke om intensiv databasert, arbeidsminne trening etter ervervet hjerneskade stimulerer kjente hjerneorganiske plastisitetsmekanismer. Det er grundig dokumenter at ervervet hjerneskade kan føre til nedsatt arbeidsminnekapasitet, men det finnes få behandlingstiltak for slike følgevirkninger av slag, og virkningsmekanismene for den behandlingen som er tilgjengelig, er ikke kjent.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1660 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om støtte til gjennomføring av prosjektet fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, og Helse Sør-øst f.o.m. 2012.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
29.10.2013 REK sør-øst