Forskningsprosjekt


Hjerteinfarkt ved medisinsk avdeling – Praksis for koding og registrering av endepunkt

Vitenskapelig tittel:

Hjerteinfarkt ved medisinsk avdeling –

Hvordan påvirker praksis for koding endepunktsdata Prosjektbeskrivelse:
Hjerteinfarktregisteret brukes som en form for kvalitetskontroll, men registeret er ikke validert. I omsøkte prosjekt skal man kvalitetssikre infarktregisteret lokalt, samt beskrive kodepraksis, etterlevelse av retningslinjer og hvordan kodepraksis for hjerteinfarkt vil påvirke endepunktsregistrering (prosentvis overlevelse). Studien omfatter alle pasienter innlagt ved Sykehuset Levanger i perioden 2009-2010 med diagnosen hjerteinfarkt og forhøyede troponin I-verdier (ca. 700 pasienter).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1789 Prosjektstart: 20.09.2011 Prosjektslutt: 31.03.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Håvard Dalen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU, ved post doktor stipend til prosjektleder

Sykehuset Levanger, som arbeidsgiver til de øvrige medarbeiderene.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt