Forskningsprosjekt


Behandling av angst og depresjon hos ungdom med SMARTprogrammet

Vitenskapelig tittel:

Behandling av angst og depresjon hos ungdom med det kognitive atferdsterapeutiske programmet SMART.
En kontrollert randomisert studie.Prosjektbeskrivelse:
Det mangler praksisnær forskning på behandling av angst og depresjon hos ungdom. SMART er den eneste behandlingsmanualen for kombinerte emosjonelle lidelser utarbeidet på norsk. Formål: Å finne best mulig tilpassede behandling for ungdom med emosjonelle vansker ved: Finne kriterier for utvelgelse av egnede pasienter til behandling med det kognitiv- atferdsterapeutiske programmet SMART i en poliklinisk populasjon (14-18 år). Finne prediktorer for gjennomføring av behandlingsprogrammet SMART. Undersøke behandlingseffekter med SMART-programmet ved 12 mnd oppfølging. Design: Behandlingsstudie med ventelistekontroll ved fem BUPer i Helse Nord HF. Utvalg 160 henviste ungdommer (14-18 år) med henvisningsdiagnose angst og/ eller depresjon. To tredjedeler får behandling med SMART-manualen umiddelbart, mens kontrollgruppen får SMARTbehandling etter åtte uker. Resultatene søkes publisert internasjonalt og nasjonalt og vil kommuniseres til behandlere gjennom råd om individuell tilpasning av SMART.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1937 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingunn Skre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert fra Helse Nord. Det er gitt foreløpig tilsagn om delfinansiering av opplæring av terapeuter fra RKBU Nord for 2012.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2011 REK nord
22.08.2013 REK nord
09.01.2014 REK nord
08.05.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
10.03.2016 REK nord
13.09.2018 REK nord