Forskningsprosjekt


Raskere svar på blodkultur.

Vitenskapelig tittel:

Rapid method for identification and antibiotic susceptibility testing accelerates change to appropriate antibiotic therapy.Prosjektbeskrivelse:
Tidlig behandling med virksomt antibiotika bedrer overlevelsen hos pasienter med bakterier i blodbanen. Tidligere studier har vist gode resultater ved å inkubere medium fra positive blodkulturer direkte i automatiserte systemer for identifikasjon og resistensbestemmesle. Metoden ble innført ved Kristiansund og Molde sykehus mars 2010. Prosjektledelsen ønsker nå å publisere resultater fra evalueringen av metoden.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1785 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Einar NIlsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse møre og romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finnansiering.

Ingen finnansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt