Forskningsprosjekt


Fedmekirurgi og alkoholopptak

Vitenskapelig tittel:

Endringer i biotilgjengelighet av alkohol etter bariatrisk kirurgi: En sammenligning av inngrepene gastric bypass og gastric sleeve.Prosjektbeskrivelse:
Etanol gjennomgår førstepassasjemetabolisme hovedsakelig i magesekk og lever. Enzymer fra magesekkslimhinnen oksiderer etanol, og dets endelige biotilgjengelighet påvirkes derfor bl.a. av hvor lenge enzymene får tid til å virke på alkoholen. Ved fedmekirurgi endres magesekkens form og funksjon. Dette har trolig konsekvenser også for førstepassasjemetabolismen. Prosjektets formål er å undersøke hvordan fedmeoperasjoner påvirker førstepassasjemetabolismen. Dette skal gjøres ved at deltakerne får tilført etanol både peroralt og intravenøst. Data innhentes vha. blodprøver, intervju og observasjon. Pasienter (begge kjønn) mellom 18 og 60 år som er under utredning ved Obesitasklinikken, skal forespørres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1206 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Magnus Strømmen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes driftsmidler til gjennomføring av studien fra Samarbeidsorganet og eventuelt andre finanseringskilder.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
25.10.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
27.02.2015 REK midt
18.09.2015 REK midt
25.08.2017 REK midt
25.08.2017 REK midt
12.02.2019 REK midt