Forskningsprosjekt


GFR-avhengige referanseområder for biokjemiske analyser

Prosjektbeskrivelse:
Konsentrasjonen av en rekke biokjemiske markører i blod påvirkes av nyrenes filtrasjonsevne. Den diagnostiske nytten av slike markører er avhengig av kunnskap om sammenhengen mellom nyrefunksjon og plasmakonsentrasjon. Prosjektet vil ved å analysere prøver fra pasienter med varierende grad av nyresvikt utarbeide GFR-avhengige referanseområder for plasmakonsentrasjonen av utvalgte biokjemiske analytter. Målet er å kunne bidra til økt nytte av disse markørene hos pasienter med nyresvikt og samtidig mistanke om annen aktuell sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2245 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 30.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gustav Mikkelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2010 REK midt
19.08.2016 REK midt
19.09.2018 REK midt