Forskningsprosjekt


Veiledning av foreldre i samspill med sitt premature barn på Nyfødtseksjonen, OUS-Ullevål

Vitenskapelig tittel:
Implementering av et veiledningsprogram for foreldre i samspill med sine premature barn basert på The Mother Infant Transaction Program (MITP) og Utviklingstilpasset omsorg (NIDCAP), ved Nyfødtseksjonen, Oslo Universitetssykehus avdeling Ullevål.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet beskrives som et kvalitetsforbedringsprosjekt. Avdelingen har deltatt i et forskningsprosjekt ”Vermont-intervensjonen” som studerte effekt på samspillsferdigheter mellom foreldre og for tidlig fødte barn i første leveår. Avdelingen vil nå innføre et tilbud om 5 veiledningssamtaler til 120 foreldre til premature barn. Som kontrollgruppe er det valgt ut 120 foreldre til premature barn som tidligere har hatt opphold ved avdelingen. Alle foreldrene i intervensjonsgruppen og i kontrollgruppen skal oppgi demografiske data for barn og foreldre, informasjon om fødselen og vurdering av barnets temperament i et anonymt spørreskjema. Ansatte i avdelingen blir også invitert til å besvare et spørreskjema om erfaringer med tilbudet. Ingen personidentifiserbare opplysninger vil bli registrert på foreldre eller ansatte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1269 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.07.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Inger Johanne Tølløfsrud
Forskningsansvarlig(e):  Nyfødtseksjonen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst