Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom depresjon / angst og demens / friske eldre.

Vitenskapelig tittel:

Sammenheng mellom depresjon / angst og demens / friske eldre. Prospektiv studie basert på data fra HUNT-2, HUNT-3, vellykket aldrende og demensregister i Nord-TrøndelagProsjektbeskrivelse:
Med lengre levealder og økende alderssammensetning av befolkningen forventes en økning av forekomst av både demens og depresjon. Studiens hovedformål er å vurdere om depresjon og angst er risikofaktorer for å utvikle demens. Data skal hentes fra HUNT 1, 2 og 3, Demensregisteret i Nord-Trøndelag og pasientjournaler. Prosjektet skal inkludere 1000 eldre med demensdiagnose og ca. 200 friske eldre.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1778 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eystein Stordal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord-Trøndelag
Søkt midler fra Helse Midt-Norge/ NTNUForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1200

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt