Forskningsprosjekt


Tacrolimus Pop PK mod

Vitenskapelig tittel:

CYP3A5 genotyping of renal transplant recipients on CNI immunosuppressive therapy – utilization of standard follow-up samples in the development of population pharmacokinetic modeling of CNI drugsProsjektbeskrivelse:
I dette prosjektet skal en undersøke hvordan en spesiell variant av et enzym (CYP3A5) påvirker nedbrytningen av immundempende legemidler som Sandimmun Neoral®, Prograf® og Advagraf®. Formålet er å kunne gi nyretransplanterte en mer individualisert dosering av legemidler som både hindrer avstøting og samtidig gir minst mulig bivirkninger. Det er utviklet dataprogrammer for å bedre doseringen, men det er behov for pasientdata for å validere den kliniske nytten av disse programmene. Nyretransplanterte som kommer til standard oppfølgingsbesøk, forespørres om deltagelse av behandlende lege. Det tas sikte på å inkludere 200 deltakere til studien. Det skal tas en ekstra blodprøve i forbindelse med studien. Denne prøven skal benyttes til analyse av ensymer og til på gjøre genetiske underrsøkelser. ”Å se hvilke innvirkning forskjellige genotyper har på konsentrasjoner av CNI (cyclosporin A/tacrolimus) er hovedformålet i studien.” Opplysninger skal hentes fra pasientens journal. Det skal opprettes en ny forskningsbiobank. Ny biobank "CNI-3A5". Ansvarshavende er Karsten Mitvedt. Biobanken planlegges å vare til 2015. Deltakerne gir samtykke til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1739 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Karsten Midtvedt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne budsjetter ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: 5 årig profesjonsstudie i farmasi, Nivå: Mastergrad
Materiale fra biobank:
CNI-3A5
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst