Forskningsprosjekt


Sammenligning av lateral, fremre (Smith Petersen og Watson Jones) og bakre (posterolateral) tilgang ved innsetting av primære hofteproteser

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å sammenligne pasientenes tilfredshet, smerte, funksjon, livskvalitet, luksasjonsfrekvens og halting 1-2 år etter operasjon for totalprotese etter ulike tilganger til hofteleddet. Det benyttes i dag tre operasjonsmetoder fremre, lateral og bakre tilgang. Studien søker svar på hvilken metode som gir best resultater i forhold til måleparametrene. Det planlegges å rekruttere 400 deltakere fordelt på ulike grupper og matchet på alder og kjønn. Nasjonalt Register for Leddproteser står ansvarlige for uttrekk av pasienter i henhold til fastsatte inklusjonskriterier. Pasienter i dette registeret er inkludert etter tidligere godkjent bredt samtykke. Listen over potensielle deltakere skal kobles mot folkeregisteret for å oppdatere adresse og ekskludere døde pasienter. Det skal også gjennomføres en relativt omfattende spørreundersøkelse. Pasienter som blir valgt ut, får en forespørsel om å svare på fire spørreskjemaer. Opplysningen skal kobles mot register for leddproteser. Innsamling og bruk av data baserer seg på samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1737 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 01.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Einar Amlie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lovisenberg Diakonale SykehusForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

Local and national databases in the study of function, quality of life and complications of total hip replacement


Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst