Forskningsprosjekt


Stress, angst og depresjon hos ektefeller til personer med demens

Vitenskapelig tittel:
Er det kjønnsforskjeller i forekomst av stress, angst og depresjon hos ektefeller til pasienter med demens? Hvordan er forekomst av stress, angst og depresjon hos ektefeller til pasienter med demens, og hvilke faktorer bidrar til å forklare symptomene.

Prosjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å kartlegge forekomst av stress, angst og depresjon hos ektefeller til pasienter med demens, samt å undersøke hvilke faktorer som bidrar til å forklare symptomene. Utvalget hentes fra pasient og pårørende som er til demensutredning ved geriatrisk poliklinikk ved St. Olavs Hospital.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/795 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ingvild Saltvedt
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for nevromedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsevitenskap, Nivå: Student
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst