Forskningsprosjekt


Ernæring, vekst og amming av premature barn

Prosjektbeskrivelse:
Det er i dag fokus på at optimal ernæring av premature barn er essensielt for senere innhentingsvekst og for barnets psykomotoriske utvikling. De mest premature barna har ofte initialt behov for parenteral ernæring. Man tilstreber rask overgang til enteral ernæring. Morsmelk, enten mors egen eller fra en morsmelkbank, foretrekkes fremfor morsmelkerstatning. Man antar at hos premature barn er morsmelk spesielt viktig både for kognitiv utvikling samt fordi premature barn som ernæres med morsmelk har mindre infeksjoner. Morsmelk kan gis på flaske (mor pumper seg) eller ved at barnet ammer. Amming er trolig også av positivt betydning for mor-barn samspill. Vi ønsker å studere ernæring og tilvekst til alle premature barn med gestasjonsalder < 30 uker utskrevet fra Nyfødtavdelingen UNN over en 6 års-periode. Videre ønsker vi å se på ammefrekvens, hvor lenge mødrene fortsetter å amme og hvilke faktorer som er avgjørende om barnet ammes eller får morsmelkerstatning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1671 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 02.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen

Studien gjennomføres som et kvalitetssikringsprosjekt med avsatt tid til kvalitetssikring/forskning i arbeidstiden.

En vil evt. søke støtte fra Helse Nord (frikjøp for analyse og publikasjon av data)Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord
01.12.2011 REK nord
22.03.2012 REK nord