Forskningsprosjekt


Lettere hverdag med bassengtrening

Prosjektbeskrivelse:
Trening i oppvarmet basseng er en vanlig behandlingsform for personer med inflammatorisk revmatisk leddsykdom. Til tross for at denne behandlingsformen er høyt verdsatt har eksperimentelle studier ikke kunnet vise de gunstige effektene av slik trening som brukere erfarer. Basert på de mange subjektive rapporter om at trening i varmt vann oppleves gunstig for personer med revmatiske sykdommer er det behov for alternative forskningsmetoder for å utforske effekten av trening i oppvarmet basseng. Studien planlegges som en kvasi-eksperimentell studie med et longitudinelt avbrutt tidsserie-design. Studiedesignet krever mange og hyppige måletidspunkt. Data vil bli samlet inn via tekstmeldinger (sms) over en lengre tidsperiode. Hensikten med prosjektet er å undersøke effekt av gruppetrening i varmt vann med hensyn til symptomer (smerte, stivhet, tretthet) og fysisk aktivitetsnivå hos personer med inflammatorisk revmatisk leddsykdom.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1654 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Christie
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det  søkes om midler fra ExtraStiftelsen - Helse og RehabiliteringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført i henhold til opprinnelig søknad og plan for gjennomføring
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst