Generell forskningsbiobank


Beinmargs biobank - kontrollgruppe

Prosjektbeskrivelse:
Myelomatose er en av de hyppigste formene av beinmargskreft hos voksne. Det er grunn til å tro at beinmargmiljøet hos myelomatosepasienter er forskjellig fra friske individer. Det skal derfor opprettes en biobank bestående av separerte mononukleærceller/plasmaceller og beinmargsmikromiljøceller (stromaceller) fra friske individer. Prøvene skal hentes fra 50 pasienter som gjennomgår elektiv hoftekirurgi eller elektiv by-passoperasjoner ved St. Olavs Hospital.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1783 Startdato for innsamling av materiale: 01.10.2011

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Katarzyna Anna Baranowska
Finansieringskilder: NTNU


Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt
17.02.2012 REK midt