Forskningsprosjekt


10-års oppfølging av levende givere av nyre

Vitenskapelig tittel:

Ten years follow-up of Living Kidney DonorsProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er en 10-års oppfølging av levende nyregivere. Både kvantitativ og kvalitativ metode skal benyttes for å besvare forskningsspørsmålene i studien. Den kvantitative delen er en tverrsnittsundersøkelse der levende givere fra perioden 2001-2004 besvarer spørreskjema om blant annet livskvalitet. Samtidig skal 20-30 givere fra samme periode rekrutteres til kvalitative dybdeintervju for å beskrive deres unike erfaringer og opplevelser 10 år etter donasjon. 336 personer skal inkluderes og samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2595 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 07.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marit Helen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om PhD-midler fra Helse SørØst, og evt. om intern finansiering.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 366

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst