Forskningsprosjekt


Nytteeffekten av røntgen thorax

Vitenskapelig tittel:
- Hva er indikasjonene for røntgen thorax ved to utvalgte sykehus i østlandsområdet? -Hvilken konsekvenser har utfallet av røntgen thorax for pasientens helse?

Prosjektbeskrivelse:
Røntgen thorax er den radiologiske undersøkelsen som brukes mest i Norge. Formålet med denne studien er å beskrive indikasjoner og resultat av røntgen thorax på to utvalgte sykehus i østlandsområdet. Masteroppgaven skal være en kartlegging og kvalitetssikring av det radiologiske arbeidet. Ca. 2000 undersøkelser skal inngå i studien. Informasjon om pasientens alder, kjønn, indikasjon og utfall av undersøkelse vil registreres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1280 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.07.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Linn Bjerknes
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret /Høgskolen i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst