Forskningsprosjekt


En observasjonsstudie for å vurdere utholdenhet, etterlevelse, livskvalitet, og behandlingstilfredshet hos pasienter som begynner behandling med Avonex® PEN™

Vitenskapelig tittel:

An observational study to assess persistence, adherence, quality of life, and treatment satisfaction in patients beginning therapy with the Avonex® PEN™Prosjektbeskrivelse:
Dette er en global observasjonsstudie av en godkjent og markedsført intramuskulær injeksjonssterapi for multippel sklerose (MS). Formålet med studien er å undersøke pasientenes evne til å følge behandlingen, identifisere hvilke faktorer som bidrar til at behandlingen følges, samt bidra med kunnskap om forbedringsområder i pasientenes bruksopplæring av Avonex PEN. Studien innebærer 12 mndr. pasientoppfølging og inntil 3 studiebesøk. 2000 pasienter som nylig har fått foreskrevet Avonex PEN skal delta, hvorav 70 deltakere fordelt på 7 studiesentre rekrutteres fra Norge. Data samles inn vha spørreskjema. Samtykke innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1774 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 29.11.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Åse Hagen Morsund
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor for studien er Biogen Idec.

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2011 REK midt
24.08.2012 REK midt