Forskningsprosjekt


Musklemasse hos hoftebruddspasienter

Vitenskapelig tittel:

Relationship between fat free body mass, muscular strength and physical performance in older people hospitalized after hip fracture surgery.Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Høyskolen i Bergen som forskningsansvarlig for prosjektet. I dette masterprosjektet vil man undersøke sammenhengen mellom fettfri kroppsmasse, muskelstyrke og funksjon hos pasienter innlagt med hoftebrudd. Pasientene vil gjennomføre tester som blant annet innebærer måling av fettfri kroppsmasse med bioelektrisk impedans, test av grepsstyrke og kneekstensjonsstyrke. 20 deltakere vil bli rekruttert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1611 Prosjektstart: 30.09.2011 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Reidar Aarskog
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK vest
28.11.2013 REK vest