Forskningsprosjekt


Bruk av dobbelballong-kolonoskop for å øke andelen komplette kolonoskopier

Vitenskapelig tittel:

Double-balloon colonoscopy to increase cecal intubation rate in technically difficult colonoscopies.Prosjektbeskrivelse:
En komplett kolonoskopi defineres bl.a. av at man har nådd frem til overgangen mellom tynn- og tykktarm (cøkum) med kolonoskopet. Dette anses som en viktig kvalitetsindikator for kolonoskopi. Av ulike årsaker kan det mislykkes å nå cøkum, f.eks. varierende anatomi og sykdomsprosesser i tarmen. Et relativt nyutviklet kolonoskop med 2 oppblåsbare ballonger kan potensielt lette instrumenteringen til cøkum i slike tilfeller. Formålet med denne studien er å undersøke hvor stor andel av ufullstendige kolonoskopier som kan gjøres fullstendige ved å gjøre et nytt forsøk med bruk av det nye instrumentet. Samtidig vil vi registrere funn av eventuell tykktarmssykdom som ikke kunne påvises ved den ufullstendige undersøkelsen,tidsbruk, årsak til ufullstendig undersøkelse ved første forsøk og behov for smertestillende/beroligende medikasjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1649 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Michael Bretthauer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Fujinon stiller til rådighet instrumentet som skal prøves ut. Forørvig finansiseres studien ved interne, tildelte midler ved SSHF og OUS.

Fujinon stiller til rådighet instrumentet som skal prøves ut. Forørvig finansiseres studien ved interne, tildelte midler ved SSHF og OUS.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 62

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Del av PhD arbeid for dr. Kjetil Garborg, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

Noen deltagere i denne studien vil være med i NordICC, multisenter kolonoskopiscreening-studie, som tidligere er godkjent av dere.


Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst