Forskningsprosjekt


Virkningen av høyfettdiett

Vitenskapelig tittel:

Høyfett-lavkarbohydratkosthold i 3 uker –virkning på plasmalipider og metabolske markører.Prosjektbeskrivelse:
Denne studien skal besvare følgende forskningsspørsmål: Har 3 ukers høyfett- lav karbohydratdiett effekt på friske frivillige personer? En rekke ulike effektmarkører skal måles i blod og urin før og etter intervensjon i 3 uker med standard slankekur av typen høyfett diett
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1365 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes finansiering via Helse Sør-ØstForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring, Nivå: Master
Materiale fra biobank:
Høyfettkost
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst