Forskningsprosjekt


Mikrobiom-vert interaksjon

Vitenskapelig tittel:

Mikrobiom-vert interaksjon i luftveiene gjennom livetProsjektbeskrivelse:
KOLS og astma karakteriseres av betennelse i luftveiene. Denne betennelsen skyldes at personene utsattes for ulike stoffer som sigarettrøyk, pollen. Sykdommene varierer svært i alvorlighetsgrad og forløp, noe som bare delvis forklares av ulik eksponering for luftforurensing og i liten grad av variasjon i arvelig disponering for sykdommene. En har tidligere regnet med at de nedre luftveiene hos friske personer er sterile. Nyere forskning antyder at det er en normalt forekommende bakterieflora i luftveiene. Den normale bakteriefloraen i tarmene har stor betydning for hvordan kroppens reagerer på ulike stoffer den utsettes for. Man kan tenke seg at den normale bakterieflora i luftveiene kan ha en tilsvarende funksjon. Samspillet mellom bakteriefloraen i luftveiene og luftforurensing kan være en forklaring på at noen personer utvikler sykdom etter eksponering og andre ikke, og kan også forklare variasjon av sykdomsmanifestasjon. Studien vil studere dette samspillet ulike livsfaser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1307 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tomas Mikal Eagan
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen finanisiering, Det vil bli søkt ulike kilder i NorgeForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1160
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
22.03.2012 REK nord
10.01.2013 REK nord
14.08.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord
12.10.2017 REK nord
12.10.2017 REK nord
13.09.2018 REK nord