Forskningsprosjekt


Hepatittrelatert sykelighet og dødelighet hos injiserende misbrukere

Vitenskapelig tittel:
Dødelighet og sykelighet blant injiserende rusmisbrukere i relasjon til hepatitt C og hepatitt B.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å studere lang tids dødelighet og leversykelighet i relasjon til hepatitt C og hepatitt B hos injiserende rusmisbrukere. Dypfryst serum fra 635 misbrukere første gang innlagt på Statens klinikk for narkomane (SKN) i perioden 1970-1984 analyseres for markører på HCV og HBV. Pasientene følges pseudoprospektivt ved kobling spesielt til Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og register for levertransplantasjoner ved Rikshospitalet. Pasienter med kronisk hepatitt C og/eller kronisk hepatitt B sammenlignes med kontrollgrupper bestående av pasienter som har vært smittet av HCV eller HBV uten å utvikle kroniske hepatitt. I tillegg skal det undersøkes levervev fra obduserte pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/789 Prosjektstart: 01.01.2006 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Olav Dalgard
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Mortalitetsstudie ved Statens klinikk for narkomane
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
25.03.2010 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst
25.02.2014 REK sør-øst