Forskningsprosjekt


Test-retest av spørreskjemaer i Fit for fødsel

Vitenskapelig tittel:

Studie av to spørreskjemaers reproduserbarhet. Et delprosjekt i Fit for fødsel

Studie av to spørreskjemaers reproduserbarhet. Et delprosjekt i Fit for fødselProsjektbeskrivelse:
De siste tiårene har det vært en økende forekomst av overvekt generelt i den norske befolkningen, også blant kvinner i fertil alder. For høy vektoppgang i svangerskapet berører både helsen til mor og til barnet. Med bakgrunn i dette ble det igangsatt en klinisk randomisert kontrollert studie, Fit for fødsel, hvor man undersøker om kostholds- og treningsveiledning har effekt på mors og barnets helse under svangerskapet og etter. I studien er det utviklet to spørreskjema. Å få detaljert innsikt i hva enkeltpersoner spiser og drikker er komplisert. Hovedmålet med dette prosjektet er derfor å teste hvor godt de to spørreskjemaene som brukes i studien Fit for fødsel fungerer. Man inviterer henholdsvis 20 gravide kvinner og 120 foreldre som er foreldre til ettåringer til å delta i en test-retest av spørreskjemaene. De må fylle ut et nettbasert skjema to ganger. Med dette prosjektet ønsker en å sjekke hvor troverdige spørreskjemaene er og hvor troverdige resultatene i hovedstudien er.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1473 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 30.05.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Nina Cecilie Øverby
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hovedprosjektet finansieres av Helse Sør-Øst. Til denne studien trenger en kun midler til gavekort, totalt 3000 kr. Dette dekkes av Universitetet i Agder.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 140

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, UiA, Nivå: Master og doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst