Forskningsprosjekt


Betydningen av mikrokreditt program for kvinners helse og status i Moshi Tanzania

Prosjektbeskrivelse:
Project summary The study proposes to study the effect of women’s participation in microenterprise programs on their health and their level of empowerment, in Moshi, Tanzania. 900 women, chosen randomly, will, through interviews and questionnaires, provide information about their level of empowerment, their health status, socio-economic status, access to health care, knowledge about health issues, and participation in microenterprise programs, and associations between these variables will be investigated. In a prospective part of the study, 300 randomly selected participants, half of whom participate in microenterprise programs, and half of whom do not, will participate in a health education program given by local health care workers, and will be followed up every three months for a year. The differential impact of the education program on health and empowerment in the two groups will be assessed.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1356 Prosjektstart: 15.10.2011 Prosjektslutt: 14.10.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: christopher Mtamakaya
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

the Letten foundation of NorwayForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 900

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: crossectional, Nivå: household
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2011 REK sør-øst