Forskningsprosjekt


DiaFoto - Telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommunehelsetjenesten sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Vitenskapelig tittel:

DiaFoto - Effekten av telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommunehelsetjenesten på sårtilhelingstid sammenlignet med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten - en klynge ("cluster") randomisert kontrollert studie.  Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke om telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesrelaterte fotsår er et likeverdig alternativ til tradisjonell poliklinisk oppfølging. Forskningsdeltakerne er pasienter med diabetesrelaterte fotsår der utvalget vil bli randomisert til en intervensjons- og en kontrollgruppe. Deltakelsen innebærer at pasientene besvarer spørreskjema om helse og livskvalitet, diabetesrelatere forhold og tilfredshet med helsetjenesten. 276 deltakere ønskes inkludert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1609 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:
 Prosjektet har så langt fått støtte gjennom

•Helse Vest/ Strategiske midler for 2011: 50 % prosjektsykepleierstilling for intervensjonsperioden og 75 % postdoc stilling

•Diabetesforbundet for 2011: til dekning av vitenskapelig utstyr, driftsutgifter, reiseutgifter. 

•Helsedirektoratet/Innovasjon Norge (til forprosjektet for å vurdere/tilpasse telemedisinsk utstyr).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 276

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Postdoc, Nivå: Universitetsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK vest
20.08.2012 REK vest
15.08.2013 REK vest
16.01.2014 REK vest
27.03.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest
02.06.2016 REK vest
24.11.2016 REK vest
16.01.2019 REK vest