Forskningsprosjekt


MR-diagnostikk ved PML

Vitenskapelig tittel:

Magnetisk resonanstomografi (MR) analyse ved progressiv multifokal leukoencephalopathy (PML)”Prosjektbeskrivelse:
En mulig bivirkning ved bruk av natalizumab ved multippel sklerose, er utvikling av progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Dette er en potensielt dødelig infeksjon. Diagnosen stilles ved hjelp av MR men symptomene ved denne infeksjonen kan være vanskelig å skille fra symptomer ved multippel sklerose. Formålet med denne studien er å utvikle en mer PML-spesifikk MR-dagnostikk for å unngå feiltolkning. En vil benytte en programvare, Dynamika til formålet. En mener at denne programvaren også kan være egnet for analyser av inflammatorisk sykdom som MS og PML. Det ønskes bilder fra10 MS-pasienter og 10 med PML.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1879 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjell-Morten Myhr
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Biogen IdecForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført.
Behandlet i REK
DatoREK
20.10.2011 REK vest
16.05.2013 REK vest
11.09.2014 REK vest
31.01.2018 REK vest