Generell forskningsbiobank


populasjonsgenetikk

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å etablere en biobank bestående av anonymiserte  blodprøver fra Nord-Norsk befolkning. Materiale vil danne grunnlaget for populasjonsgenetiske forskningsprosjekt som er relevant for rettsgenetikk. Typisk problemstilling vil være bestemmelse av allelfrekvenser for genetiske markører som benyttes ved rettsgenetiske analyser.  De genetiske markøreren som vil undersøkes representere ikke-kodende sekvenser i genomet, såkalte "single nucleotide polymorphisms (SNP) og korte tandemrepeterte elementer (STR). Materialet vil også benyttes til å validere metoder som benyttes ved rettsgenetiske analyser.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1299 Startdato for innsamling av materiale: 04.07.2011

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Thomas Berg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Finansieringskilder: IMB


Sluttmelding/publikasjon: Informerer om at prosjektet ikke ble satt i gang i 2011
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
04.01.2018 REK nord