Forskningsprosjekt


Ultralydbasert beregning av hjertemuskelens arbeid i kombinasjon med biologiske markører kan forutsi utviklingen av hjertesvikt etter hjerteinfarkt

Vitenskapelig tittel:

Non-invasiv beregning av regionalt myokardarbeid kombinert med nyere biomarkører som prediktorer for ventrikkelfunksjon etter hjerteinfarktProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å evaluere om non-invasiv måling av hjertet med ekkokardiografi kan si noe om endring i ventrikkelfunksjon 6 måneder etter akutt STEMI. I forskningsdataene inngår registerdata, klinisk undersøkelse og biologisk materialet. Det søkes om overføring av biologisk materialet til utlandet. Det skal inkluderes 100 deltakere i studien og samtykke skal innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1269 Prosjektstart: 15.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Helge Skulstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra institutt for kirurgisk forskning ved Oslo universitetssykehus og senter for hjertesviktforskning ved universitetet i Oslo/ Helse-sørøst.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst