Forskningsprosjekt


Vold i nære relasjoner. Hvorfor bli?

Vitenskapelig tittel:

Vold i nære relasjoner. Hvorfor bli?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å få bedre kunnskap om hvordan vold i nære relasjoner påvirker beslutningsevnen til voldsofre når spørsmålet om å forlate den som utøver vold blir et tema. Ved å se på voldsofferets erfaringer, opplevelse, tanker, forventninger, holdninger og virkelighetsoppfatning rundt det å bli utsatt for vold kan man komme nærmere forståelsen av denne problematikken
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1669 Prosjektstart: 17.08.2011 Prosjektslutt: 17.05.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bente Træen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Student prosjekt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: 5-året
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK nord