Forskningsprosjekt


Atrieflimmer i Akershus (AFIA)

Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse, som er forbundet med økt sykelighet og dødelighet, særlig i form av hjerneslag. Det er lite kunnskap om forekomst av atrieflimmer i Norge, og behov for mer kunnskap om prediktorer for utvikling av atrieflimmer. Atrieflimmer er sjelden før 60-65 års alder, men forekomsten øker deretter betydelig. Dette alderstrinn kan derfor være et aktuelt angrepspunkt hvis en skulle gjøre forsøk på å forebygge utvikling av atrieflimmer. AFIA-prosjektet vil undersøke alle bosatt i Akershus som ble født i 1950, med tanke på kliniske, biokjemiske, elektrokardiografiske, ekkokardiografiske og genetiske forhold målt ved studiestart. Populasjonen vil bli fulgt med årlige kontroller av hjerterytmen. Den primære hensikt med undersøkelsen er å identifisere prediktorer for utvikling av atrieflimmer. Sekundært vil en kartlegge forekomst av atrieflimmer, både ved studiestart og i årene som kommer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1475 Prosjektstart: 03.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnljot Tveit
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

I utgangspunktet finansieres prosjektet av Akershus Universitetssykehus og Vestre Viken HF selv. I tillegg vil det bli søkt om eksterne midler fra Helse Sør-Øst og evt. andre institusjoner og fond som yter støtte til forskningsprosjekter.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
AFIA
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst