Forskningsprosjekt


Effekt av blodgivning på fysisk prestasjonsevne

Vitenskapelig tittel:

Effekt av blodgivning på fysisk yteevneProsjektbeskrivelse:
Det foreligger ikke konklusive data for å vurdere effektene av blodgivning (450 ml fullblod) på fysisk yteevne. Spesielt foreligger det ikke data fra forsøk med personer som har ulikt treningsgrunnlag. Bakgrunnen for denne pilotstudien er å skaffe til veie slike data - også med tanke på evnetuelle mer omfattende studier senere. Formålet med studien er på en vitenskapelig måte - ved bruk av anerkjent testmetode - å finne ut hvordan blodgivning virker på personer som ikke driver aktiv fysisk trening, vanlig trening og personer som driver hard fysik trening (minst fire treningsøkter i uken). Dette er viktig i flere sammenhenger: I forhold til ordinær blodgvining er det viktig å gi giverne korrekt informasjon i forhold til hvilke fysiske virkninger man kan forvente av blodtappingen. I forhold til personer i svært god form til det viktig å kunne gi tilsvarende informasjon: Hvordan vil blodgivning påvirke prestasjonsevnen. I samme grad vil dette gjelde for spesialstyrker i feltsituasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1239 Prosjektstart: 04.07.2011 Prosjektslutt: 30.09.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor Hervig
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres 100% med midler fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehusForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD-grad
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK vest