Forskningsprosjekt


Pilot på et kolorektalcancer screeningprogram

Vitenskapelig tittel:

Colorectal cancer screening in Norway:

Pilot study of a national screening programme with randomised comparison of different screening strategies to provide the best possible service to the populationProsjektbeskrivelse:
Dette er en pilotundersøkelse for et nasjonalt kolorektalcancer screeningprogram. Man skal prøve ut screeningmetodene FOBT(faecal occult blood) og sigmoidoskopi i en sammenlignende effektsudie. 140.000 personer vil få tilbud om screeningen. Disse randomiseres i et 1:1 forhold mellom de to metodene. Samtykke skal innhentes for screeningdelen av prosjektet. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten for de som ikke møter til screening for. Data fra disse skal kobles mot Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1272 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Holme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres over statsbudsjettet - kr. 25 mill. er bevilget for 2011Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 8

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
07.05.2014 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst
29.04.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
15.02.2017 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
13.09.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst