Generell forskningsbiobank


Utskillelsesprosjekt Kriminalomsorgen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div for rettsmedisin og rusmiddelforskning.

Prosjektbeskrivelse:

For å kontrollere rusmisbruk blant innsatte i norske fengsel, tas det jevnlig urinprøver under tilsyn. Urinprøver tatt under tilsyn er tidkrevende for de fengselsansatte, og det har kommet tilbakemelding fra prøvegivere at urinprøver tat under tilsyn oppleves som inngripen i personens privatliv. Det har de senere årene blitt utviklet metoder som gjør at rusmiddelkontroll kan utføres med hjelp av spyttprøver i stedet. Disse kan når nærmest av hvem som helst, når som helst og tar kun får minutter. Fordi man ikke kjenner til hvor lenge man kan påvise rusmidler i spytt etter inntak av "rusdoser", men stort sett kun etter inntak av terapeutiske doser, er det ønskelig å gjøre et forsøk hvor dette undersøkes. Dette er avgjørende for å kunne fortolke spyttprøver tatt av personer som har brukt mer enn vanlige terapeutiske doser, for eksempel for å ruse seg. Det er få grupper hvor dette lar seg undersøke, fordi det er etisk uforsvarlig å gi friske frivillige personer "rusdoser", og innsatte i norske fengsel er en av få grupper hvor dette kan undersøkes. Kriminalomsorgen ønsker å gå over til spyttprøver, og det anses derfor som nødvendig å undersøke utskillelsestiden for rusmidler i spytt hos innsatte før disse tas i bruk. Resultatene vil sammenliknes med urinprøver tatt samtidig.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1477 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Ansvarshavende: Vigdis Vindenes
Finansieringskilder: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div for rettsmedisin og rusmiddelforskning


Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst