Forskningsprosjekt


Beskrivelser av seksuelle skript og subjektive opplevelser i det norske swingers-miljøet.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å fokusere på subjektive opplevelser av å være i et swingersmiljø, og gjennom dette få en bedre forstålse av hva som er bakgrunnen for at enkelte velger en slik livsstil. Prosjektet ønsker også å belyse hvilke seksuelle script som gjelder i swingersmiljøer og hvordan disse er i forhold til andre seksuelle script fra et kjønnsperspektiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1314 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bente Træen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studentprosjekt med intern veileder. Ingen blir lønnet i prosjektet.Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord