Forskningsprosjekt


Bleieskift utført på mors bryst som stressforebyggende tiltak hos premature barn.

Vitenskapelig tittel:

 

Reduseres det premature barnets stress (målt med SCA) når barnet får skiftet bleie på mors bryst, i forhold til bleieskift utført i seng eller kuvøse?Prosjektbeskrivelse:
Bleieskift er den hyppigste ytre påkjenning man utsetter premature barn for. Prosjektets målsetting er å undersøke om man kan redusere mengden negative stimuli barnet utsettes for (målt med SCA) når man utfører bleieskift på brystet i forhold til bleieskift utført i seng eller kuvøse. Målgruppen er premature barn med gestasjonsalder 28-34 uker og deres foreldre. Studien vil forgå som en randomisert, klinisk kontrollert studie som måler stress og ubehag under bleieskift av barnet. For en objektiv måling av barnets stress/ubehag benyttes MED-Storms Skin Conductance algesimeter. Barna monitoreres før - under og etter bleieskift. Det registreres HR, spo2-verdier, RF og registrering av SCA. Barna randomiseres enten til bleieskift på brystet av mor eller til bleieskift i seng/kuvøse av sykepleier. Prosjektet vil bidra med kunnskap om det premature barns stressreaksjoner under bleieskift og om det er mulig å redusere dette ved å skifte bleie på mors bryst.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1478 Prosjektstart: 15.08.2011 Prosjektslutt: 15.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Atle Moen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

VestreViken HFForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst