Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og dødelighet

Vitenskapelig tittel:
The association between physical activity and mortality in healthy subjects and subjects with coronary heart disease. The HUNT study

Prosjektbeskrivelse:
Fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for død (både totalt og hjerte/kar-død), blant friske og blant de med allerede etablert hjertesykdom. Fortsatt er det imidlertid mange spørsmål knyttet til hvordan dose-respons forholdet mellom fysisk aktivitet og overlevelse er. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) gir en unik mulighet til å se på flere aspekter ved fysisk aktivitet (mengde, intensitet), og å studere menn og kvinner i alle aldre. Vi ønsker å studere assosiasjonen mellom mengde og intensitet av fysisk aktivitet hos friske og hjertesyke i HUNT-2. I tillegg ønsker vi å se på effekter på dødelighet av endring i fysisk aktivitet mellom HUNT-1 og HUNT-2.Vi ønsker også å se på sammenhenger mellom jernstatus, trening og dødelighet blant friske og hjertesyke i HUNT-2, da det er studier som tyder på at jernstatus kan ha betydning for utvikling av hjerte-karsykdom og at jernstatus er relatert til trening
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/857 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.09.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trine Moholdt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt