Forskningsprosjekt


Kommunikasjon og samspill i familier med cochleaimplanterte barn

Vitenskapelig tittel:

Family Factors -

Affordances and constraints concerning cochlear implanted children's participation within the familiy's communicative practiceProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil bli gjennomført som et doktorgradsarbeid i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger og tar for seg kommunikasjons- og samspillprosesser i familier med hørselshemmede barn med cochleaimplantat (høreapparat operert inn i det indre øret). Man vil særlig se på hvordan kommunikasjon og samhandling innad i familien kan skape muligheter for læring og utvikling barnet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1607 Prosjektstart: 09.06.2011 Prosjektslutt: 09.10.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marieke Bruin
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskeren er ansatt i stipendiatstilling frem til 09.10.2015.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialpedagogikk, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK vest