Forskningsprosjekt


Evaluering av kurstilbud for kvinner med påvist genfeil

Vitenskapelig tittel:

Evaluering av kurstilbud for kvinner med påvist mutasjon i BRCA 1 / 2 genet (BReast CAncer gen)Prosjektbeskrivelse:
Haukeland universitetssykehus arrangerer oppfølgingskurs for kvinner som har fått påvist genfeil som er forbundet med økt risiko for arvelig bryst- og eggstokkreft. Hensikten med prosjektet er å evaluere hvordan pasientene opplever nytten av å delta på kurset. Man ønsker å undersøke pasientenes forventninger i forkant og om kurset innfridde forventningene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1260 Prosjektstart: 16.09.2011 Prosjektslutt: 28.12.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Cathrine Bjorvatn
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kurstilbudet skal iverksettes uavhengig av dette prosjektet og finansieres via ordinære kanaler i helsevesenet. Det arbeidet ansvarlig forsker og masterstudent utføre gjøres innen rammene av deres respektive jobber, som allerede er finansiert.

Utgifter til kopiering av spørreskjema og  frankerte konvolutter dekkes av RKAK.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Genetisk veiledning, Nivå: Master grad
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK vest