Forskningsprosjekt


Psykisk helse, psykososialt arbeidsmiljø og bruk av helsetjenester blant norske musikere

Vitenskapelig tittel:

Psykisk helse, psykososialit arbeidsmiljø og bruk av helsetjenester blant norske musikere.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets målsetning er å opparbeide kunnskap om psykisk helse og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer i musikkbransjen. Problemstillingene er lite utforsket tidligere, nasjonalt såvel som internasjonalt, spesielt innenfor gruppen av artister som arbeider freelance. Siktemålet er at prosjektet vil kunne være det første av flere prosjekter innenfor feltet. Internasjonalt er fagområdet kjent som ”Performing Arts Medicine” og ”Performing Arts Psychology”. Dette prosjektet er et kvalitativt studie, ved bruk av dybdeintervjuer, av 12 veletablerte musikere i landet. Resultatene fra prosjektet vil publiseres internasjonalt og samtidig også legge grunnlag for utvikling av spørreskjema og en mer omfattende kvantitativ undersøkelse. Dette vil søkes om separat.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1313 Prosjektstart: 14.06.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ottar Bjerkeset
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av stipendiatmidler gitt av Extrastiftelsen - Helse og Rehab. Stipendiat Jonas Vaag lønnes 75% i en periode på 4 år, hvor dette er ett av flere delprosjekter.

I stipendiatmidlene eksisterer det også driftsmidler som vil dekke utgifter i forbindelse med prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Søkes inn Samfunnsmedisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført i henhold til plan
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
12.06.2014 REK nord