Forskningsprosjekt


Antibiotika ved cystoskopisk fjerning av ureterstent

Vitenskapelig tittel:

Er det indikasjon for antibiotika ved cystoskopisk fjerning av JJ-stent etter steinkirurgi?Prosjektbeskrivelse:
Prosedyre for flertallet av pasientene er at stent legges inn i urinlederen etter kirurgisk behandling av nyre- eller urinlederstein er. Per i dag fjernes disse stentene poliklinisk gjennom et cystoskop uten å gi antibiotika og det er usikkerhet om dette kan medføre et økt antall infeksjoner. Formålet med studien er å finne ut om antibiotikaprofylakse kan ha en funksjon ved cystoskopisk fjerning av JJ-stent. Prosjektet er en prospektiv randomisert studie der 124 pasienter (62 i hver arm) randomiseres i en gruppe som får antibiotika (Bactrim) og en gruppe som ikke får det. I gruppen som ikke får antibiotika vil forskerne beregne prevalensen av hvor mange som faktisk får infeksjon etter fjerning av ureterstent. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/953 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 01.08.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stig Mueller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Urologisk avdeling, Ahus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 124

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst